Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

Reposted fromviolette-endivien violette-endivien viajchigo jchigo
depressiverealism
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromzoou zoou viaaskman askman
depressiverealism
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaabsolutiv absolutiv
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajanealicejones janealicejones
depressiverealism

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
9843 b518 500
Reposted fromwestwood westwood viajanealicejones janealicejones
6196 85f2
depressiverealism
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viacynamon cynamon
depressiverealism
9872 d1a6
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viacynamon cynamon
depressiverealism
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viacynamon cynamon
depressiverealism
2919 ab31
Reposted fromwestern-feeling western-feeling
Miałeś już w życiu taki moment, w którym sam nie wiedziałeś co czujesz? Gdy kogoś Ci brakowało, ale wszystkich od siebie odrzucałeś?
— (via 27–grudnia)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaasdfgh asdfgh
7371 f904 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona
9341 b88d 500
Reposted frombylejaka bylejaka viasadporn sadporn
depressiverealism
I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited. 
— Jorge Luis Borges
Take a lover who looks at you like maybe you are magic.
— Frida Kahlo   (via sweetlilacs)
Reposted fromink ink viajanealicejones janealicejones
6188 179e 500
depressiverealism
depressiverealism
Co ty wiesz o kobietach? Jeśli one już kogoś kochają, to nie ma na nie siły.
— Marek Hłasko
depressiverealism
Bolą mnie te niedziele, gdy idę sama przez odświętny tłum, idę i szukam kogoś - kto tu wśród ludzi jest tak samo sam...
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl