Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

depressiverealism
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
depressiverealism
5507 c5ba 500
Reposted frommiststueck miststueck viainsanedreamer insanedreamer
5271 8597 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasadporn sadporn

May 17 2017

depressiverealism
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viaAmere Amere
depressiverealism
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj via3u3a 3u3a
depressiverealism
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakoloryzacja koloryzacja
depressiverealism
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viaanorexianervosa anorexianervosa
depressiverealism

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viadestroyed destroyed
depressiverealism
2666 943d
Reposted fromiamstrong iamstrong via3u3a 3u3a
depressiverealism
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek via3u3a 3u3a
4650 9010 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow via3u3a 3u3a
depressiverealism
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaPrzygnebiona Przygnebiona
depressiverealism
Reposted fromsowaaa sowaaa viablubra blubra
depressiverealism
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
4514 dbf8 500
depressiverealism
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viamrocznakatia mrocznakatia

May 16 2017

1941 5523 500
depressiverealism
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo
depressiverealism
4472 d2b6
Reposted fromtfu tfu viamerydocholery merydocholery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl